Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

TRANSDIESEL  ilgili tarafın kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur ve bu verilerin, Avrupa Parlamentosu’nun (AB) 2016/679 Tüzüğü olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yönetmelik hükümlerine uygun olarak işleneceğini bildirir.  

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgiler

 • Kişisel verilerin alınması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesindeki sorumluluk
 • Kişisel verilerin işlenme amacı
 • Kişisel verilerin işlenmesinin meşruluğu
 • Kişisel verilerin alıcıları
 • Verilerin korunma zamanı
 • İlgili tarafın hakları
 • Güvenlik önlemleri
 • Güvenlik ve veri koruma politikasındaki değişiklikler

Kişisel verilerin alınması

TRANSDIESEL’de işlenen tüm kişisel veriler, ilgililerin kendileri veya yasal temsilcileri tarafından sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu

 • KimlikTRANSDIESEL
 • CIF: B82545377
 • Dirección postal:CALLE COPERNICO 26, 28823 COSLADA-MADRID
 • Teléfono: 916737012
 • Eposta: contabilidad@casli.es

Kişisel verilerin işlenme amacı

 • Personel verileri: Veri sağlayıcının kişisel verilerinin işlenmesinin temeli, şirket ve çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yürütülmesidir.
 • Aday verileri: İlgili tarafın kişisel verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı, yürüttüğümüz personel seçim süreçlerine katılmak için özgeçmişlerini verirken sağladıkları rızadır.
 • Müşteri verileri: Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesinin yasal veya yasal dayanağı, yaptıkları sözleşmenin veya siparişlerin ifasıdır.
 • Tedarikçi verileri: Tedarikçilerin kişisel verilerinin işlenmesinin yasal veya yasal dayanağı, Şirket ile mevcut sözleşmenin veya iş ilişkisinin yürütülmesidir.
 • İletişim bilgileri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki veya hukuki dayanağı, bu amaçla yetkilendirilmiş formu doldururken verilen rızadır.
 • Müşteri şikayetleri ve verileri: Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki veya hukuki dayanağı, bu amaçla yetkilendirilmiş form doldurulurken verilen onaydır.

Verilerin saklanma süresi

 • Personel verileri : Çalışanların kişisel verileri, iş sözleşmesi ilişkisinin geçerliliği süresince ve şirketle ilişkileri sona erdikten sonra, uygulamadan kaynaklanan yasal hükümler ile belirlenen sorumlulukların sınırlandırma dönemlerinde saklanacaktır.
 • Aday verileri: Adayların kişisel verileri seçim süreci boyunca saklanacaktır. İşlem bittiğinde ve seçilmediğiniz takdirde, dosyanızı ilerideki seçim işlemler için rızanız dahilinde saklanacaktır.
 • Müşteri ve tedarikçi verileri: Kişisel verileriniz, ilgili sözleşme ilişkisinin geçerliliği süresince ve bu bittikten sonra, uygulamadan kaynaklanan yasal hükümler tarafından belirlenen sorumlulukların sınırlandırma dönemlerinde saklanacaktır.
 • İletişim bilgileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladığı kişisel veriler, yalnızca tarafımıza yapılan talebin işlenmesi tamamlandıktan sonra silinecek şekilde yönetilmesi sırasında saklanacaktır.
 • Müşteri şikayetleri ve verileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladığı kişisel veriler, bize iletilen talebin çözümü tamamlandıktan sonra silinecek fakat yönetilmesi sırasında saklanacaktır.

İlgili tarafın hakları

İlgili Taraf, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK’da sağlanan aşağıdaki hakları herhangi bir zamanda kullanabilir:
 • Kişisel verilerinize erişim talep etme hakkı.
 • Düzeltme veya silme talebinde bulunma hakkı.
 • İşleminizin sınırlandırılmasını talep etme hakkı.
 • İşleme karşı çıkma hakkı.
 • Veri taşınabilirliği hakkı.
Bu haklar, TRANSDIESEL’in İspanya’daki adresi olan CALLE COPERNICO 26, 28823, COSLADA-MADRID adresine gönderilen bir ileti yoluyla kullanılabilir.

Veri saklama süresi

 • Personel verileri: çalışanların kişisel verileri, sözleşmeye dayalı istihdam ilişkisi süresince ve bu sona erdikten sonra, geçerli yasal hükümler tarafından belirlenen yükümlülüklerin sınırlandırılması süreleri boyunca saklanacaktır.
 • Aday verileri: Adayların kişisel verileri seçim süreci boyunca saklanacaktır. Süreç sona erdiğinde ve seçilmemeniz durumunda, dosyanızı gelecekteki seçim süreçleri için saklayacağız.
 • Müşteri ve tedarikçi verileri: kişisel verileriniz ilgili sözleşme ilişkisi süresince ve bu ilişki sona erdikten sonra geçerli yasal hükümler tarafından belirlenen sorumlulukların sınırlandırılması süreleri boyunca saklanacaktır.
 • İletişim bölümü verileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladıkları kişisel veriler yalnızca bize yaptıkları talebin yönetimi sırasında saklanacak, böylece işlendikten sonra silinecektir.
 • Müşteri şikayetleri ve sorgu verileri: Kullanıcıların bizimle iletişime geçerken sağladıkları kişisel veriler yalnızca bize yaptıkları talep süresince saklanacak, böylece talep işlendikten sonra silinecektir.

Veri sahibinin hakları

Veri Sahibi, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak GDPR’de öngörülen aşağıdaki haklarını her zaman kullanabilir:
 • Kişisel verilerine erişim talep etme hakkı.
 • Düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı.
 • İşlenmelerinin kısıtlanmasını talep etme hakkı.
 • İşlemeye itiraz etme hakkı.
 • Veri taşınabilirliği hakkı.
Bu haklar, CALLE COPERNICO 26, 28823,COSLADA-MADRID adresindeki TRANSDIESEL’e hitaben bir iletişim yoluyla kullanılabilir.

Güvenlik önlemleri

TRANSDIESEL S.L, işlenen kişisel verilerin niteliğine ve işleme koşullarına göre, mümkün olduğunca ve her zaman teknolojinin durumuna göre, değiştirilmesini, kaybolmasını, işlenmesini veya yetkisiz erişimini önlemek için yeterli düzeyde güvenlik sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri benimsemiştir. Aynı şekilde TRANSDIESEL, aşağıdaki mekanizmaları uyguladığını garanti eder:
 1. İşleme sistemlerinin ve hizmetlerinin kalıcı gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve esnekliğini garanti etmek.
 2. Fiziksel veya teknik bir olay durumunda kişisel verilerin kullanılabilirliğini ve erişimini hızlı bir şekilde geri yükleyin.
 3. Veri işlemenin güvenliğini sağlamak için uygulanan teknik ve organizasyonel önlemlerin etkinliğini düzenli olarak doğrulamak ve kontrol etmek.

Güvenlik ve veri koruma politikasındaki değişiklikler

TRANSDIESEL, yasama veya hukuki gelişmelerin yanı sıra konudaki standart kodlardan veya stratejik kararlardan kaynaklanabilecek yeni kanun ve yönetmelikler uyarınca veri koruma politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.